0
02188840056
لیست مطالب
1601216694_885_preEven-after-marrying-another-girl-the-young-man-used-to-harass-the-girlfriend-the-girlfriend-stopped-talking-and-even-threatened

تفاوت قهر کردن زنان با مردان / چه شخصیت هایی بیشتر قهر می کنند ؟

قهر کردن زنان با مردان تفاوت هایی دارد ولی جدا از این تفاوت ها، بعضی از شخصیت ها به گونه ای هستند که قهر کردن را به عنوان راحتترین ابزار در ناراحتی ها و ابراز خشم خود می دانند. افرادی ...