0
02188840056
لیست مطالب
How-to-be-confident

راه های افزایش اعتماد به نفس در زنان

افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند هم (۱) خود کارآمدی بالایی و هم (۲) ترس کمی از شکست دارند. خودکارآمدی به معنای اعتقاد فرد به توانایی اش در موفقیت و ارزیابی مثبت توانایی های فرد نسبت به خود است. ...