0
02188840056
لیست مطالب
کنترل اضطراب

در شرایط بحرانی چگونه اضطراب خودمان را کنترل کنیم؟

بحران، سختی و مشکلات جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان است. اینکه بتوانیم اضطراب خودمان را در این شرایط کنترل کنیم، راحت تر می توانیم در جهت تغییر شرایط اقدام کنیم. اضطراب می تواند علائم مختلفی ایجاد کند. این ممکن ...