0
02188840056
لیست مطالب
vidafallah-photo14

احساسات منفی شدید

  خانمی 34 ساله سوال پرسیدند که حوادثی مثل کودک آزاری خیلی مرا ناراحت می کند و مدتها بعد از شنیدن چنین اخباری حالم بد است. لطفا مرا راهنمایی کنید؟ دکتر فلاح: به طور کلی باید گفت این انسانیت ما ...