دوره – سایه‌ها (مقدماتی) (چرا اتفاقات بد برای آدم‌های خوب می افتد)

چرا اتفاقات بد برای آدم های خوب می افتد؟ چرا برای ما مشکلات تکراری اتفاق می افتد؟ چرا مدام اتفاقات … ادامه خواندن دوره – سایه‌ها (مقدماتی) (چرا اتفاقات بد برای آدم‌های خوب می افتد)