آموزش‌ مهارت‌های زندگی

غزال حشمت منش

خانم فلاح عزیز
سپاسگزارم از مجموعه قدرت نوشتن
پیشتر هم می نوشتم اما همونطور که خودتون گفتین یاد گرفتم چگونه بصورتی نظام مند بنویسم و نوشتن بیشتر از قبل برایم لذت بخش شده. خیلی خوشحالم که این تکنیکها با نوشتارهای درسی ام هم راستا شده. وقتی زبان می خونم یا طرح درس آماده می کنم با اشتیاق می نویسم. ازتون سپاسگزارم که باعث شدید دوباره لذت نوشتن رو تجربه کنم. همیشه سلامت و پابرجا باشید