0

بیوگرافی دکتر ویدا فلاح

دکتر ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارت های زندگی است که فعالیتش را در این حوزه از سال ۱۳۷۷به طور رسمی آغاز کرد.

او با داشتن این نگرش که زندگی خوب ساختنی است، فعالیت آموزشی اش را در راستای ارتقای دانش و آگاهی، و آموزش مهارت های فردی و ارتباطی و به طور کلی مهارت های زندگی آغاز کرد. هدف او، علاقه‌مند ساختن افراد در هر سن و موقعیت به رشد و تغییر است.

او معتقد است که تغییر در زندگی، از تغییر در ذهن و باورهای ما شروع می‌شود و این تغییر هم ممکن و هم عملی است، چنانچه ما به واقع آن را بخواهیم و راه و روش آن را بیاموزیم. او طی مجموعه دوره‌هایی تحت عنوان مهارت‌های زندگی، این راه‌کارها را به ما می‌آموزد.

موسسه اندیشه سازان خلاق زندگی

موسسه اندیشه سازان زندگی خلاق در راستای نشر دانش و مهارت‌های زندگی، ارتقای کیفیت زندگی و کمک به افراد در ساختن زندگی دلخواه شان فعالیت می‌کند.

نشر مدیران خلاق

نشر مدیران خلاق، تولید کننده کتاب‌ها و مجموعه‌های آموزشی در رابطه با مهارت‌های فردی و مهارت‌های ارتباطی و همچنین سلامت ذهن و روان است.

گروه حامیان

از سال ۱۳۹۰، تعدادی از دانشجویان دوره های مهارت زندگی خانم دکتر فلاح به پیشنهاد ایشان، گروهی را با نام گروه حامیان با هدف کمک به ارتقای کیفیت زندگی، کاهش فقر و توانمندسازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست تشکیل دادند.