0
لیست مطالب
radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی- شماره 109

یکی از موانع تغییر سناریو و یا حل مشکلات زندگی، مشکلاتی که پی در پی به وجود می‌آیند، عدم تغییر اساسی در افکار و باورهای خودمان است. یعنی مقاومت داشتن برای تغییر. به این معنا که همیشه دیگران را مقصر ...

radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره 108

قوانین موفقیت به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید:

radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 107

افکار ما چه تاثیری بر هویت ما دارد؟ به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید:

radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره 106

نحوه‌ی برخورد با فرد افسرده: نشانه‌های بارز فرد افسرده:  عموما ناراحت هستند.  ایرادگیری زیادی دارند.  بدبین هستند.  افکار و قضاوت‌های منفی دارند.  حساس و زود رنج هستند.  خودشان را با خشم و پرخاشگری یا ...

radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 105

رابطه بین عزت نفس و اعتماد به نفس: فردی تلاش می کند تا کاری را یاد بگیرد ولی هنوز در انجام آن موفق نشده است ممکن است احساس ناتوانی به فرد دست بدهد و این من نمی‌توانم احساس اعتماد به ...

radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره 104

با همسر بد دهن چه کنیم؟ ابتدا بررسی کنید این فرد با تمام کسانی که می‌شناسد اینگونه رفتار می‌کند یا فقط با آدمهایی که زیر یک سقف هستند این رفتار را دارد. دوم اینکه همیشه این رفتار را داشته یا ...

radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 103

  امیدواری: امیدواری سوخت ذهن ماست. یعنی به اندازه‌ای که شما اشتیاق و امید دارید انرژی برای کار کرد بیشتر است، کار کردن در راستای هدف‌هایی که دارید و در راستای برنامه‌هایی که برای خودتان فهرست کرده‌اید. نقطه مقابل خوشحالی، ...

radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره ۱۰۲

  چگونه نوشتن زندگی ما را متحول می کند؟ برای اطلاعات بیشتر به دوره معجزه نوشتن مراجعه کنید. به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید:

radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره ۱۰۱

تنهایی خلاق قسمت دوم به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید:

radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره ۱۰۰

تنهایی خلاق قسمت اول به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید:

radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 99

  چرا نق نزنیم؟

radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره 98

  اختلال شخصیت نمایشی به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید:

1 2 3 10