آموزش‌ مهارت‌های زندگی

روز: 7 اردیبهشت 1398
ویدا فلاح - روانشناس

امیدواری

  شما چقدر امیدوارید؟ چه چیزهایی باعث نا امیدی شما میشود؟ چه اتفاقاتی بیفتد شما فکر می کنید دیگه کاری

ادامه مطلب »