0
لیست مطالب
ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارت های فردی

اثبات برتری

تا زمانی که دغدغه ی اثبات برتری خودتان را به دیگران دارید راحت زندگی نمی کنید. تا زمانیکه تلاش می کنید درآمدتان چند برابر شود تا بتوانید به اطرافیانتان نشان دهید که چقدر آدم موفقی هستید، موفقیت را به دست  ...

حس وابستگی سایت

آیا همه انسان های خوب استحقاق یک زندگی خوب را دارند؟

  گاهی اوقات آدمهای خوب بنا به وضعیت ارتباطی یا هنجاری که در اجتماع دارند به نظر خوب می‌آیند. آدمی که در قضاوت ظاهری مردم خوب به نظر می‌آید طبق قانونمندی عالم اشکالاتی دارد که بنا به آن اشکالات باید ...