0
لیست مطالب
mr.fallah

ابراز کلامی احساسات

  بعضی از آقایان در ابراز کلامی علاقه ضعیف عمل می کنند شاید به دلیل اینکه در دوران کودکی بیشتر بازی هایی که می کردند فعالیتهای بدنی بوده است مثل دویدن، توپ بازی و ... ولی دخترها اغلب اوقات با ...