0
لیست مطالب
ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارت های فردی

اثبات برتری

تا زمانی که دغدغه ی اثبات برتری خودتان را به دیگران دارید راحت زندگی نمی کنید. تا زمانیکه تلاش می کنید درآمدتان چند برابر شود تا بتوانید به اطرافیانتان نشان دهید که چقدر آدم موفقی هستید، موفقیت را به دست  ...