0
لیست مطالب
joshua-rawson-harris-585942-unsplash

چگونه با احساسات منفی مقابله کنیم ؟

معمولا برای همه سوال چگونه با احساسات منفی مقابله کنیم پیش آمده است. همه ما آدم ها در دوران خاصی از زندگی دچار ناراحتی، هجوم افکار و احساسات منفی شده ایم که گاه توان ما را زایل ساخته و اجازه ...

انواع احساسات

انواع احساسات را بشناسید – تاثیر احساس های مثبت و منفی بر مغز

انواع احساسات چون احساس های ناخوشایند مانند خشم، غم و خستگی و ... داریم تا احساس های خوشایندی مانند دوستی، درستی و ... که این ها برروی مغز انسان هم اثر گذارند. درواقع احساس های منفی و مثبت می تواند برروی ...

site

مجموعه آموزش های رایگان خشم و پرخاشگری

ویدئو اول: چگونه هیجاناتمان را در برابر افراد پرخاشگر کنترل کنیم؟ مدیریت هیجانات منفی در برابر پرخاشگری:  هیجانات: واقعی هستند، بخشی از ما هستند و دردرون ما ایجاد می شوند، همیشگی نیستند و موقت هستند.  در برابر پرخاشگری ...