به وب سایت جدید دکتر ویدا فلاح خوش آمدید...
0
لیست مطالب
انواع احساسات

انواع احساسات را بشناسید – تاثیر احساس های مثبت و منفی بر مغز

انواع احساسات چون احساس های ناخوشایند مانند خشم، غم و خستگی و ... داریم تا احساس های خوشایندی مانند دوستی، درستی و ... که این ها برروی مغز انسان هم اثر گذارند. درواقع احساس های منفی و مثبت می تواند برروی ...
site

مجموعه آموزش های رایگان خشم و پرخاشگری

ویدئو اول: چگونه هیجاناتمان را در برابر افراد پرخاشگر کنترل کنیم؟ مدیریت هیجانات منفی در برابر پرخاشگری:  هیجانات: واقعی هستند، بخشی از ما هستند و دردرون ما ایجاد می شوند، همیشگی نیستند و موقت هستند.  در برابر پرخاشگری ...