0
لیست مطالب
mrs.fallah

راهکارهای ابتدایی مواجهه با خیانت

اولا عجله ایی برای تغییر دادن اوضاع نداشته باشید. با اطرافیان این موضوع را در میان نگذارید و درد و دل نکنید زیرا راهنمایی هر کس تاثیر منفی روی شما می گذارد. لطفا مسئله را خودتان حل کنید. جاذبه های ...

mrs.fallah

چگونه با بحران های بعد از جدایی عاطفی مواجه شویم؟

  خیلی از افراد وقتی که روابطشان منقطع می شود آسیب جدی می بینند و دچار بحران عاطفی و هیجانی شدیدی می شوند. در این زمان ممکن است از اطرافیان حمایت عاطفی بگیرند. کمی بالغانه تر فکر کنید، باور نداشته ...