0
لیست مطالب
181031-depression-mn-1030_b9a9760c62bf89faaf1ca3f488b41c00.fit-760w

جلوگیری از زودرنجی با چه روش هایی امکان پذیر است؟

جلوگیری از زودرنجی با چه روش هایی امکان پذیر است؟ زودرنجی یکی از مسائلی است که تحت تاثیر عوامل زیستی یا محیطی اتفاق میفتد. عموما زودرنجی ناشی از مسائل زیستی است. یعنی یک نوزاد از بدو تولد به دلیل مسائل ...