0
لیست مطالب
تفاوت افراد منطقی و احساسی

تفاوت افراد منطقی و احساسی در چیست ؟

تفاوت افراد منطقی و احساسی برکسی پوشیده نیست. منطقی رفتار کردن همیشه سخت است. سخت تر از منطقی رفتار کردن، فکر کردن و سخت ترین کار در فکر کردن، خوب فکر کردن است که لازمه آن، شفاف اندیشی و دسترسی ...

interview2

افراد منطقی چگونه با کسانی که خوششان نمی‌آید رفتار می‌کنند

در دنیای ایدآل، افرادی که با آن ها برخورد داریم مهربان، خوش‌برخورد، ملاحظه‌کار، سخاوتمند و بسیاری صفت‌های مثبت دیگر هستند. آنها لطیفه‌هایی که ما تعریف می‌کنیم را می‌فهمند و ما هم لطیفه‌های آنها را می‌فهمیم. در این دنیا همه در ...