0
لیست مطالب
images

انتقاد کردن – چگونه از دیگران باید انتقاد کنیم ؟

برای اینکه انتقاد شما از دیگران ثمر بخش باشد در قدم اول می باست خود را برای پذیرش انتقاد آماده کنید و به آن احترام بگذارید تا بتوانید دیگران را نقد کنید. برای آن که بتوانید بهتر انتقاد کنید تا ...

انتقاد کردن

انتقاد چیست ؟ از بهترین روش های انتقاد کردن بیشتر بدانید!

خیلی وقت ها به خاطر عدم آگاهی از روش های درست انتقاد کردن ، روابط با ارزشی را که داشتیم از دست دادیم و حتی مشکلات جبران ناپذیری ایجاد شده است. قبل از اینکه شروع کنید به انتقاد کردن،‌ اول ...