به وب سایت جدید دکتر ویدا فلاح خوش آمدید...
0
لیست مطالب
radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 41

تفکر عقلانی 7
radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 39

تفکر عقلانی 5
radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره 37

تفکر عقلانی 3
radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 36

تفکر عقلانی 2
radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره 35

تفکر عقلانی 1
Fight the Power

تغییر باورهای بنیادی

تغییر باورها اولین قدم در جهت تغییر باورها ، شناسایی آنهاست. آنچه شما در هنگام روبه‌رویی با یک مسئله مشاهده می کنید این است که باورهای شما به صورت مجموعه ای همسو هستند. هنگامی که بتوانید باورهای بنیادی خود را ...