0
لیست مطالب
15-Facts-About-Forgiveness

چرا باید دیگران را ببخشیم ؟ چرا نمیتوانیم ببخشیم ؟

چرا باید دیگران را ببخشیم وقتی در حق ما ظلم کرده اند؟ وقتی ما را با سخنانشان ناراحت و آزرده کرده اند؟ وقتی جلوی پیشرفت و موقعیت های ارزنده ما را گرفته اند؟ دنیایی که در آن زندگی میکنیم بیش ...

Untitled-1

لایو بخشش، راز آرامش

  واژه ی بخشش برای دو مفهوم به کار می رود: 1). عفو و بخشایش: یعنی کسانی که در زندگی ما عمدا یا سهوا به ما آسیبی زدند را بتوانیم ببخشیم و توسط فکر، باورها، گفتگوهای درونی که درباره ی ...