0
لیست مطالب
رفتار مناسب با کودکان طلاق

رفتار مناسب با کودکان طلاق – فرزندانی که والدین آنها از هم جدا شده اند!

سالانه هزاران کودک استرس طلاق را تجربه می کنند. نحوه واکنش آنها به سن ، شخصیت و شرایط فرایند جدایی و طلاق بستگی دارد. بنابراین رفتار مناسب با کودکان بسیار حائز اهمیت است. هر طلاق والدین بر فرزندان درگیر تأثیر ...