0
لیست مطالب
vidafallah-photo8

تغییر شخصیت

سوال: خانمی پرسیدند، همسر من چنین آدمی نیود، خیلی آدم متواضع و محترمی بود، برخوردهای حساب شده ایی داشت، خیلی با فکر عمل می کرد. الان مدتی است که در شغلش موفق شده و پست بالایی گرفته، درآمدش بیشتر شده ...

vidafallah-photo7

احساس حقارت

نشانه‌های احساس حقارت: انتقاد ناپذیر بودن: افرادی که حقارت بالایی دارند طاقت روبه‌رویی با نقاط ضعف خود را ندارند. علاقه به تحقیر دیگران دارند: به دنبال نشانه‌هایی از ضعف در دیگران می‌گردند. طاقت روبه‌رویی با مشکل در یک رابطه را ...