0
لیست مطالب
decision-making-01

چگونه احساساتی تصمیم نگیریم و احساساتی عمل نکنیم ؟

آیا می دانید که ما روزانه چندین هزار تصمیم می گیریم؟ از اینکه چه چیزی بخوریم، از کجا خرید کنیم، چه پستی در شبکه های اجتماعی بگذاریم و با چه کسی وقت بگذرانیم، بزرگسالان به طور متوسط ​​از لحظه بیدار ...