0
لیست مطالب
anger-management

تفاوت عصبانیت با پرخاشگری در چیست ؟

تفاوت عصبانیت با پرخاشگری بر کسی پوشیده نیست. بین احساس عصبانیت و رفتار پرخاشگرانه خیلی تفاوت هست به صرف اینکه عصبانی هستید نباید به خودتان اجازه پرخاشگری بدهید. همه انسان ها به دلایل مختلفی دچار خشم و عصبانیت می شوند ...

کنترل خشم نوجوان

کنترل خشم نوجوان از طریق چه راه هایی میسر است؟

کنترل خشم نوجوان یک مهارتی است که با کمک و آگاهی والدین یادگیری آن آسان تر می شود. اگرچه عصبانیت یک احساس طبیعی و سالم است اما مهم است که بدانید چگونه با آن کنار بیایید و دانستن اینکه چگونه ...