0
لیست مطالب
960×0

انواع طرحواره ها یا تله های زندگی و راه های رهایی از آن چیست؟

انواع طرحواره ها در واقع تفکرات ، احساسات ، رفتار ها و ... هستند که در شرایط خاص آن ها بروز می دهیم و از دوران کودکی و نوجوانی ما ناشی می شوند. در واقع با پدید آمدن شرایط خاصی ...

download

درمان تله های زندگی با چه روش هایی امکان پذیر است؟

درمان تله های زندگی مستلزم شناخت کافی از این تله ها و در واقع داشتن توانایی لازم برای مقابله با این تله ها است. تله های زندگی یا طرحواره های ناسازگار یعنی ما یک الگو تکراری را در فکر کردن ...