0
لیست مطالب
ویدا-فلاح-03

تمرین تمرکز

  در دنیای شلوغ امروز که محرک ها زیاد هستند و دائم حواس ما را پرت می کنند و باعث می شود که ذهن شلوغی داشته باشیم و مدام کارهای خود را فراموش کنیم ، باید کمی آرام بگیریم، اوقاتی ...

IMG_4375

آیا کسب اطلاعات برای تغییرکافی است؟

  دوستی پرسیدند چرا با وجود توصیه هایی که می شنویم، آموزشهایی که می گیریم، تلاشی  که می کنیم، نمی توانیم زندگی را آن طور که می خواهیم تغییر دهیم؟ دکتر فلاح: بحث تغییر بحث بسیار جالب و مهمی است، ...