0
لیست مطالب
ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارت های ارتباطی

زندگی با قدرت واقعی

  وقتی که تلاش می کنید تا یک تصویر کامل و بی عیب و نقص از خودتان به دیگران و اطرافیانتان نشان دهید، از خودتان تعریف می کنید، از گذشته تان، از تجاربی که داشتید و .... تعریف و تعریف ...

vidafallah-photo7

احساس حقارت

نشانه‌های احساس حقارت: انتقاد ناپذیر بودن: افرادی که حقارت بالایی دارند طاقت روبه‌رویی با نقاط ضعف خود را ندارند. علاقه به تحقیر دیگران دارند: به دنبال نشانه‌هایی از ضعف در دیگران می‌گردند. طاقت روبه‌رویی با مشکل در یک رابطه را ...