0
لیست مطالب
Rage-Anger-Issues-in-Kids-Another-Emotion-Always-Comes-Bef-14610-a8c552e61b-1503593661

علل خشم در کودکان – بررسی عواملی که منجر به خشم و پرخاشگری در کودکان می شود!

طبق گفته های برخی از روانشناسان بالینی، خشم کودکان وقتی است که آنها قادر نیستند انگیزه های عاطفی خود را تنظیم کنند و این منجر به از دست دادن کنترل نفس و بی توجهی به هنجارهای رفتاری پذیرفته شده در ...

کنترل خشم در کودکان

کنترل خشم در کودکان چگونه است ؟ راه های کنترل خشم کودکان را یاد بگیرید!

کنترل خشم در کودکان یکی از چالش های والدین و بزرگسالان چه در تربیت و چه ارتباط با کودکان می باشد. اگر کودک شما نداند که چگونه خشم خود را مدیریت کند (علت هیجانی شدن در مشکلات)، با بروز ناکامی ...