0
02188840056
لیست مطالب

چگونه با یک فرد افسرده رفتار کنیم ؟

نحوه‌ رفتار با فرد افسرده ، برای دیگران شاید گیج ‌کننده‌ باشد به این دلیل که افسردگی اختلال پنهان و منزوی ‌کننده‌ ای می باشد بنابراین بهتر است درخصوص چگونه با یک فرد افسرده رفتار کنیم ، اطلاعاتی کسب نمایید. ...