0
02188840056
لیست مطالب
تفاوت رفتار منطقی و غیر منطقی

تفاوت رفتار منطقی و غیر منطقی

شناخت تفاوت رفتار منطقی و غیر منطقی شاید کمی نیاز به دقت و مطالعه داشته باشد اما به طور کلی باید بدانید که اعمال ما یا توسط ذهن آگاهانه ما یا از ضمیر ناخودآگاه ما تعیین می شود. ذهن آگاه ...

موفقیت

چرا وقتی موفق می شویم دیگران از ما بد می گویند؟

  این سوال می تواند عامل ترس از موفقیت باشد، خیلی از آدمها محبوب بودن و مورد تائید دیگران قرار گرفتن برایشان مهم تر از آن است که امکانات مادی و یا موفقیت های اجتماعی و شغلی بیشتری داشته باشند. ...

interview2

افراد منطقی چگونه با کسانی که خوششان نمی‌آید رفتار می‌کنند

در دنیای ایدآل، افرادی که با آن ها برخورد داریم مهربان، خوش‌برخورد، ملاحظه‌کار، سخاوتمند و بسیاری صفت‌های مثبت دیگر هستند. آنها لطیفه‌هایی که ما تعریف می‌کنیم را می‌فهمند و ما هم لطیفه‌های آنها را می‌فهمیم. در این دنیا همه در ...