0
02188840056
لیست مطالب
شفای بیماری

آیا با مدیتیشن می توان جسم را شفا داد؟ | شفای بیماری با ذهن

این سوالی است که دانشمندان اکنون به شکلی جدی به دنبال پاسخش می گردند بعد از اینکه Lama Phakyab Rinpoche تبتی ادعا کرد توانست پایش را از قانقاریا شفا بدهد. او طی دورانی که در زندان های چین شکنجه می ...

seminar-shafa-02

هیچ رویدادی بد مطلق نیست | سمینار شفا

هیچ رویدادی بد مطلق نیست هیچ ماجرایی در زندگی شما صرف نظر از اینکه چقدر دردناک باشه ولی بد مطلق نیست درونش خیر وجود دارد .عجله نکنید زود قضاوت نکنید با ماجرا ها با اعتراض وبه رو نشوید اعراض کردن ...