0
02188840056
لیست مطالب
ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارت های ارتباطی

زندگی با قدرت واقعی

  وقتی که تلاش می کنید تا یک تصویر کامل و بی عیب و نقص از خودتان به دیگران و اطرافیانتان نشان دهید، از خودتان تعریف می کنید، از گذشته تان، از تجاربی که داشتید و .... تعریف و تعریف ...