0
02188840056
لیست مطالب
feeling-like-a-failure

چرا احساس شکست ‌خورده بودن می‌کنیم؟

"احساس شکست ‌خورده بودن می‌کنم" . تا حالا چند بار این جمله را پیش خودتان تکرار کرده‌اید؟ یا از زبان یکی از نزدیکانتان شنیده‌اید؟ احساس شکست مثل یک زخم همیشه باز است و اگر برایش چاره‌ای نیاندیشیم، کل زندگی ما ...