0
02188840056
لیست مطالب
بیماری های روان تنی

بیماری های روان تنی چیست؟ هرآنچه که باید از بیماری های سایکوسوماتیک بدانید!

بیماری روان تنی در واقع به بیماری ها و دردهای جسمی اشاره دارد که در واقع ریشه و منشا آن ها روانی است. استرس و فشارهای روانی عامل اصلی ابتلا به بیماری های روان تنی هستند. به همین دلیل مجموعه ...