0
02188840056
لیست مطالب
Rage-Anger-Issues-in-Kids-Another-Emotion-Always-Comes-Bef-14610-a8c552e61b-1503593661

علل خشم در کودکان – بررسی عواملی که منجر به خشم و پرخاشگری در کودکان می شود!

طبق گفته های برخی از روانشناسان بالینی، خشم کودکان وقتی است که آنها قادر نیستند انگیزه های عاطفی خود را تنظیم کنند و این منجر به از دست دادن کنترل نفس و بی توجهی به هنجارهای رفتاری پذیرفته شده در ...