0
02188840056
لیست مطالب
site

افسردگی در دوران بارداری

افسردگی در دوران بارداری موضوعی مهم و البته شایع می باشد. آمارهای منتشر شده از سوی انجمن زنان و زایمان آمریکا، حاکی از این است که حدودا بین ۱۴ تا ۲۳ درصد از خانم ها افسردگی در دوران بارداری را ...