0
02188840056
لیست مطالب
procrastination-help

مدیریت زمان و جلوگیری از اهمال کاری

حتما برای شما هم پیش آمده است که بخواهید کاری را انجام دهید ، اما مدام آن را با تعویق بیندازید. با مدیریت زمان و شناخت تاثیر آن بر جلوگیری از اهمال کاری بهتر است سعی کنیم که این عادت ...