0
02188840056
لیست مطالب
lazy-man

نحوه برخورد با مردان بی مسئولیت (رفتار با مرد بی مسئولیت)

در زندگی زناشویی اگر یکی از طرفین چه زنان و چه مردان، بی مسئولیت باشند، داشتن زندگی شاد و مسالمت آمیز کمی دشوار می شود. می خواهیم به بررسی نحوه برخورد با مردان بی مسئولیت بپردازیم پس با ما در ...