0
02188840056
لیست مطالب
تفاهم در زندگی زناشویی

تفاهم در زندگی زناشویی به چه معناست؟

تفاهم در زندگی زناشویی به معنی تناسب و اشتراک طرفینی در حیطه فکر و اخلاق و عمل نقش اساسی در زندگی مشترک دارد چون دو نفری که یک مقدار اشتراک دارند بهتر و با اختلاف کمتری می‌توانند با هم زندگی ...