0
02188840056
لیست مطالب
خویشتن داری

خویشتن داری چیست ؟ فواید خویشتن داری را بیشتر بشناسید!

خویشتن داری و یا مهار خویشتن (خود کنترلی) هسته اولیه اعتماد به نفس است و در واقع فضیلتی است که به فرد یاد می دهد رفتارهایش را تنظیم کرده و خود را با واقعیت منطبق کند. پس چه خوب است ...