0
02188840056
لیست مطالب
Untitled-1

نقش مادری یا همسری

  خانمی سوال پرسیدند: بعد از ده سال زندگی مشترک نتوانستم تعادل بین فرزند و همسرم برقرار کنم، برای برقراری این تعادل لطفا مرا راهنمایی کنید. هورمونهای مادری مثل پروژسترون که باعث شیر دهی می شود و علاقه ی شما ...