0
02188840056
لیست مطالب
vidafallah-photo2

روش های همدلی کردن

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}     یکی از ویژگی‌های افراد با هوش هیجانی بالا همدلی کردن است. خیلی از افراد که فکر می‌کنند به ما علاقه زیادی دارند به جای همدلی کردن یعنی اینکه به هیجان ...