0
02188840056
لیست مطالب
Cope-With-Obsessive-Compulsive-Disorder-Step-15

درمان وسواس شستشو – از وسواس شستشو چه میدانید!

وسواس یک بیماری روانی است که باعث ایجاد افکار یا احساسات ناخواسته مکرر یا تمایل به انجام کاری به صورت مکرر می شود. در این مقاله قصد داریم تا راهکارهایی درخصوص درمان وسواس شستشو که یکی از انواع وسواس های ...