0
لیست مطالب
عکس-ویدا-فلاح-04

پس از جدایی

  وقتی که از نامزد، دوست، یا همسرمان جدا می شویم خیلی حالمان بد می شود چه کارهایی انجام دهیم؟ اول توجه به احساسات، یعنی قبول کنید دوره ایی است که شما چیزی را از دست داده اید و طبیعی ...

ff

بعد از جدایی

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} بعد از جدایی از همسر، دوست، نامزد حال بدی داریم چه کارهایی را انجام دهیم؟ ابتدا توجه به احساسات، قبول کنید که چیزی را از دست داده‌اید و طبیعی است که ناراحت ...