0
لیست مطالب
xaterate-naxoshayande-gozashte

چرا خاطرات ناخوشایند گذشته باعث آزردگی ما می شوند؟

چیزی یا کسی شما را از گذشته ناراحت می کند ،با مشکلی هنوز در گیر هستید؟ذهنتان را ناراحت می کند ؟وقتی به آن فکر می کنید عصبانی می شوید ؟آیا خاطره ایی که وقتی یادآوری میشود باعث ایجاد هیجان منفی ...