0
لیست مطالب
decision-making-01

چگونه احساساتی تصمیم نگیریم و احساساتی عمل نکنیم ؟

آیا می دانید که ما روزانه چندین هزار تصمیم می گیریم؟ از اینکه چه چیزی بخوریم، از کجا خرید کنیم، چه پستی در شبکه های اجتماعی بگذاریم و با چه کسی وقت بگذرانیم، بزرگسالان به طور متوسط ​​از لحظه بیدار ...

چگونه احساساتی نشویم

چگونه احساساتی نشویم؟

آیا وقتی شخصی در مورد شما نظری گذرا می دهد، چه درمورد مدل مو، چه اشتباه احمقانه ای که مرتکب شده اید یا انتخاب مدرک، واکنش بسیار منفی نشان می دهید؟ اگر پاسختان بله است، جای نگرانی نیست. حساس بودن ...