0
02188840056
لیست مطالب
Untitled-10

تصمیم گیری قسمت دوم

  کمالگرایی و ناتوانی در تصمیم گیری : با فافرادی رو به رو بودید که نمی توانند به راحتی تصمیم بگیرند شاید چون خیلی دقیق هستند و یا به اصطلاح خودشان استاندارهایشان خیلی بالاست و این افراد انجام یک کار ...