0
02188840056
لیست مطالب
IMG_4387

ارتباط با خانواده همسر

  خانمی سوال پرسیدند که من دوست ندارم همسرم به خانواده اش کمک مالی کند، باید چکار کنم؟ گاهی اوقات همسر شما به پدر و مادرش کمک مالی می کند، اولا در آن لحظه تشخیص داده که اگر این مقدار ...