0
02188840056
لیست مطالب
کنترل احساسات

کنترل احساسات چیست ؟ راهکار های ساده برای کنترل احساسات

بسیاری از آسیب‌ های روحی و جسمی ما در طول زندگی به دلیل نداشتن مهارت کنترل احساسات است. زیرا همه ما بسیاری از رفتارهای خود در طول زندگی را براساس احساسات خود انجام می‌دهیم. برخی از رفتارهای ما مانند خندیدن ...