0
02188840056

اثبات برتری

تا زمانی که دغدغه ی اثبات برتری خودتان را به دیگران دارید راحت زندگی نمی کنید.

تا زمانیکه تلاش می کنید درآمدتان چند برابر شود تا بتوانید به اطرافیانتان نشان دهید که چقدر آدم موفقی هستید، موفقیت را به دست  می آورید اما در ازای آن یک شخصیت عصبی می شوید.

می خواهید چکار کنید؟ می خواهید با سلامت و رضایت زندگی کنید؟ حال خوبی داشته باشید؟ از موفقیت دیگران لذت ببرید؟ یا نه! دیگران را با برتری خودتان به نوعی دچار حس خود کوچک بینی کنید؟

نیت خود را بررسی کنید و بعد تلاش کنید.

اگر در نیت شما حس برتری وجود داشته باشد در مسیر رسیدن به موفقیت موانع زیادی را جذب می کنید و بعد می بینید که  کارتان سخت می شود چون تواضع خود را از دست داده اید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.