0

ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم

این کتاب حاوى ماجراى زندگى افرادى است که به طرزى شگفت انگیز بدترین موقعیت ها را به فرصت هاى مثبت و سازنده تبدیل کردند.این کسان در پرتو ذهن هشیار و کنجکاوشان شناخته ها را رها کرده و به استقبال ناشناخته ها رفتند،و نهایتأ پلى زدند که آنان را از محدوده ى الگوهاى کهنه و تکرارى به قلمروى طرح ها و ایده هاى جدید رهنمون کرد
نوشته: تینا سیلیگ
ترجمه: محمدرضا آل یاسین
نشر هامون

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.